جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

ولایت و مردم یک مجموعه اختصاصی و تولیدی از بچه های جنت شهرستان فریدونکنار میباشد که در آستانه یوم الله ۹ دی و در راستای بصیرت افزایی جامعه ، بر آن شد تا بیانات مقام معظم رهبری در پیرامون بصیرت و فتنه را در قالب پرسش و پاسخ مردم از ایشان تحت عنوان ولایت و مردم ارائه دهد . در ادامه میتوانید به این مجموعه دسترسی داشته باشید

ولایت و مردم یک مجموعه اختصاصی و تولیدی از بچه های جنت شهرستان فریدونکنار میباشد که در آستانه یوم الله ۹ دی و در راستای بصیرت افزایی جامعه ، بر آن شد تا بیانات مقام معظم رهبری در پیرامون بصیرت و فتنه را در قالب پرسش و پاسخ مردم از ایشان تحت عنوان ولایت و مردم ارائه دهد . در ادامه میتوانید به این مجموعه دسترسی داشته باشید