جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

خــــــــدا نمے‌خواهد (با احڪامش)

بر شـــــما تنگے و مشقّت قرار دهد،

بلڪه مے‌خواهد شما را از

آلودگےها پاڪ ڪند.❝

سورهٔ مائده | قسمتے از آیهٔ ۶

خــــــــدا نمے‌خواهد (با احڪامش)

بر شـــــما تنگے و مشقّت قرار دهد،

بلڪه مے‌خواهد شما را از

آلودگےها پاڪ ڪند.❝

سورهٔ مائده | قسمتے از آیهٔ ۶