جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

همه آرام گرفتند
شب از نیمه گذشت
آنکه در خواب نرفت
چشم من و فکر تو بود..😔💔

#السلام_علیـــڪ_یا_اباعبداللــــه 💚

همه آرام گرفتند
شب از نیمه گذشت
آنکه در خواب نرفت
چشم من و فکر تو بود..😔💔

#السلام_علیـــڪ_یا_اباعبداللــــه 💚