جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

در آستانه یوم الله ۹ دی

ولایت و مردم

در آستانه یوم الله ۹ دی و در راستای بصیرت افزایی مردم ، بر این شدیم تا بیانات مقام معظم رهبری پیرامون فتنه و بصیرت را در قالب پرسش و پاسخ مردم از ایشان تحت عنوان ولایت و مردم ارائه دهیم . در پست های بعدی با ما همراه باشیم

در آستانه یوم الله ۹ دی

ولایت و مردم

در آستانه یوم الله ۹ دی و در راستای بصیرت افزایی مردم ، بر این شدیم تا بیانات مقام معظم رهبری پیرامون فتنه و بصیرت را در قالب پرسش و پاسخ مردم از ایشان تحت عنوان ولایت و مردم ارائه دهیم . در پست های بعدی با ما همراه باشیم