جلسات هفتگی هیئت امام حسین علیه السلام دوشنبه ها دو ساعت قبل از نماز مغرب و عشا (ویژه خواهران) دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشا (ویژه برادران)

قتی وارد #عالم_برزخ می شویم،
اصلا یادمان نمی آید که
چقدر در #دنیا بودیم…
وقتی از افراد سوال می کنند
چه قدر در دنیا بودید؟
می گویند: یک روز یا نصف روز در آنجا بودیم..✔️🌷

قتی وارد #عالم_برزخ می شویم،
اصلا یادمان نمی آید که
چقدر در #دنیا بودیم…
وقتی از افراد سوال می کنند
چه قدر در دنیا بودید؟
می گویند: یک روز یا نصف روز در آنجا بودیم..✔️🌷

  1. Jannat1386 گفت:

    یا حسین